[ Välkommen ] [ Bokning ]

[ Priser & Trivselregler ] [ Agility/hoops-hinder ]

[ Karta ] [ Kontakt ] [ Bilder ]

[ Startsida ]
Prislista.
Röda dagar som infaller på måndag-fredag räknas som vardag.
För morgonpigga alla dagar 6.00 - 8.00 100:- /timme
För kvällspigga alla dagar 21.00 - 23.00 100:- /timme
Vardagar dagtid 8.00 - 18.00 150:- /timme
Måndag - torsdag 18.00 - 21.00 200:- /timme
En förmiddag vardagar 8.00 - 12.00 500:-
Heldag en vardag 8.00 - 18.00 1200:-
Fredag, lördag och söndag 18.00 - 21.00 150:- /timme
Lördagar och söndagar 8.00 - 18.00 200:- /timme
En hel lördag eller söndag 8.00 - 18.00 1800:-
En lördag eller söndag inklusive kväll 8.00 - 23.00 2200:-
Sommarpris alla veckodagar och tider 1/5-30/9 100:-
Betalning görs på bankgiro 388-3196.
Alternativt swish-nummer 123 562 8797.

Om du har företag eller om det är en förening som bokar och vill ha faktura så går det självklart bra.
Skriv då din faktureringsadress, gärna e-post, och organisationsnummer.


Betalningen skall vara oss till i god tid före den bokade tiden, för att vi ska hinna skicka portkod till dig.
När din betalning kommit oss till handa, det kan ta tre bankdagar med bankgiro, får du din portkod skickad till dig via sms, om du inte redan fått den i svarsmailet för bokningen.
Har du inte fått den så kontakta oss.


Avbokning ska ske senast sju dagar innan den bokade tiden, om inte debiterars kostnaden.
Trivselregler

När du bokar tid accepterar du också att följa våra trivselregler. Dess är naturligtvis till för att alla besökare i hallen ska få bästa möjliga upplevelse.
Du som bokar tiden ansvarar för att övriga deltagare följer våra trivselregler.

Det är av största vikt att tiderna hålls, inte ok att gå in och störa de som bokat tiden innan eller att dra över så att de som bokat tiden efter inte kan nyttja sin tid.
Behöver man plocka fram utrustning eller plocka ihop efter sig, ska detta ske på den egna tiden.

All träning i hallen sker pö egen risk och strikt hundägaransvar gäller.

Endast inneskor eller strumplästen på träningsmattan.

Torka av smutsiga hundtassar innan de beträder träningsmattan, tag gärna med egen handduk (finns att låna om du glömt).

Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen. Om du misstänker att din hund är smittad med exempelvis kennelhosta, så för allas skull, stanna hemma!

Förbjudet att borsta hunden i hallen.

Löptikar är välkomna men skall använda tikskydd.

Hundar som har ovanan att markera inomhus skall använda kisskydd.

Din hund skall vara välrastad innan den går in i hallen och låt inte hunden strosa runt i sin egen värld.
Var uppmärksam på din hund så har du stor chans att undvika kiss och bajs olyckor.

Om hunden ändå skulle göra ifrån sig inne.
1. Torka upp ordentligt med papper.
2. Spreja sparsamt med såpvatten.
3. Torka upp igen med papper.
4. Spreja sedan sparsamt med urin off medlet.
5. Torka ytterligare en gång med papper.

Skulle hunden bajsa eller kräkas använd rotborsten.

OBS!
Det är viktigt att torka upp så mycket fukt som det bara går för att det inte ska bli mögel under mattan.


Om olyckan är framme kostar det 100:- Tag ett kuvert, skriv olycka och ditt namn på och lägg det i postlådan ovanför kaffebordet (du skall givetvis även ta reda på efter din hund).
Hittar vi olyckor som inte har tagits reda på efter bästa förmåga, så kommer vi att fakturera den som bokat hallen med 200:- /olycka.
Avstängning kan bli aktuell om det vid upprepade tillfällen förekommer olyckor efter samma personer.

Rastar du din hund utanför hallen skall bajset givetvis tas upp. Gäller även i dikena efter vägarna. Det blir väldigt många bajshögar annars. Tänk på risk för smittspridning. Vintertid är det bra att ha pannlampa/ficklampa med sig.

OBS!
Lägg en vaxduksbit under vattenskålen när ni ger hundarna vatten.
Om vatten spills ut, var noga med att torka upp, för att undvika att det bildas mögel under mattan.


Använder du utrustning som kan skada underlaget så lägg lösa mattbitar under för att i möjligaste mån skona träningsmattan.

Vid eventuell skada på utrustningen, meddela oss.

För grannsämjans skull, om möjligt undvik att låta hundar sitta och skälla i bilar utanför. Tag hellre med en bur och ha hunden inne. Det är ok att ha sätta in hunden i teorirummet vid behov.

Det finns en torrtoalett i lokalen, var vänlig och läs instruktionerna för hur den ska användas.

Vi har inte vatten indraget i lokalen, vi ber er därför ta med eget.

Den utrustning som finns till höger när du kommer in genom grinden är äbara att låna. (hopphinder, koner, pallar, rallylydnadsskyltar)

Agility hindren är privata och ingår inte i hallhyran. Uppgifter om denna utrustning finns på väggen vid agilityhindren.

Innan du lämnar hallen!
Titta över så all utrustning är tillbakaställd på sin plats.
Har du lånat rallylydnadsskyltar så ska de ligga i nummerordning.
Glöm inte att släcka och låsa.
Känn på dörren en extra gång så den verkligen är låst.
Om inte dörren är ordentligt stäng när man trycker på låsknappen så låses den inte (har ofta hänt att det stått olåst).

Slutligen varmt välkomna till Lerviks hundhall!